Sinds 1 juli 2011 is de keuring van private riolering bij nieuwbouw en grote verbouwingen verplicht geworden. 

Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering (sinds 1 juli 2011). Tijdens de keuring wordt enerzijds gecontroleerd of het afvalwater (DWA=droogweerafvoersysteem) correct werd aangesloten op het openbaar rioleringsnet en anderzijds of het afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA=regenwaterafvoersysteem) correct werden gescheiden op het private terrein.  Na de keuring ontvangt u een attest.

Het scheiden van afval- en regenwater is in Vlaanderen verplicht als er in uw straat reeds een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is of nadat de riolering in uw straat werd aangepast naar een gescheiden rioleringsstelsel. Het regenwater mag dan niet in de riolering geloosd worden en dient ter plaatse te worden hergebruikt,  te worden geïnfiltreerd in de grond (via een infiltratieput) of te worden opgevangen in een regenwaterput.  Het regenwater mag wel geloosd worden in de regenwaterafvoer van het gescheiden rioleringsstelsel in de straat indien deze aparte afvoer aanwezig is.  Bovenstaande geldt voor alle woningen gebouwd vóór 1999 tenzij het een gesloten bebouwing betreft.  Voor woningen gebouwd of grondig gerenoveerd vanaf 1999 is een gescheiden riolering altijd verplicht ongeacht of het gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is in uw straat.

Enerzijds voeren wij graag de afkoppeling van het regenwater bij u uit en anderzijds staan wij in voor de volledig nieuwe aanleg van gescheiden riolering aan uw woning incl. het leveren en plaatsen van septische putten, regenwaterputten, infiltratieputten en IBA (=Individuele Behandeling van Afvalwater). 

Daarnaast voert onze erkende keurder de keuring uit.  

Infra Logo

Wilt u een beroep doen op ons voor de scheiding of de keuring van uw rioleringssystemen?

Neem contact op