Met haar brede dienstenpakket richt DFM Omgevings- en Groenwerken zich zowel op de industriële opdrachtgevers, bouwbedrijven, het bedrijfsleven, particulieren alsook de overheid.

Omgevingswerken omvatten de gehele buitenaanleg van de ondergrondse infrastructuur, incl. grondwerken,  zoals afvalwaterbeheer, en de bovengrondse infrastructuur zoals boordstenen, bestrating in klinkers, tegels,- asfalt, of beton voor uw oprit, terras of wegenis.

De ondergrondse infrastructuur omvat de aanleg van riolering in alle diameters, in alle materialen zoals PVC, PE, PP, Grès of beton.  De aanleg van putten: septische putten, regenwaterputten, infiltratieputten, pompputten of een overstortbekken, compleet met pompen en regeltechniek. Een spaar- of bufferbekken kan perfect door ons aangelegd worden, of het nu om een open reservoir gaat of om een ondergronds project. 
Versteviging van een reeds bestaande oever of talud en het graven van grachten.

Ons bedrijf is als geen ander thuis in het saneren, renoveren en compleet opbouwen van benzinestations vanaf de ondergrond tot aan de vloeistofdichte piste, conform de regels van de milieuwetgeving VLAREM, d.i. de afkorting voor Vlaamse Reglementering Milieu.
Grondsaneringsprojecten uitvoeren, stockeren en afvoeren van al dan niet verontreinigde gronden naar een erkende verwerker.

Daarnaast kunt u op ons rekenen voor het opbreken van fundering en verhardingen, om zo plaats te maken voor de aanleg van nieuwe riolering, of het aanbrengen van een nieuw wegdek. Deze werken voeren we zowel uit op de openbare markt als voor professionele en industriële projecten als voor particulieren.

Hiermee is DFM Omgevings- en Groenwerken uw perfecte professionele partner voor het snel en efficiënt uitvoeren van zowel klein- als grootschalige projecten.

Wij zijn werkzaam in de regio in en rond de provincie Antwerpen voor grootschalige projecten en in en rond de Kempen voor kleinschalige projecten: Ravels, Turnhout, Oud-Turnhout, Arendonk, Retie, Dessel, Beerse, Merksplas, Baarle-Hertog, Vosselaar,….

Naast de omgevingswerken verzorgen wij alle groenontwerp,- aanleg en -onderhoud.

Aanleg Schoolplein 2
Verkaveling Riolering
Bufferbekken Project Installatie

Geniet van ons groot pakket aan diensten

DFM Omgevings- en Groenwerken uw perfecte professionele partner voor het snel en efficiënt uitvoeren van zowel kleine als grootschalige projecten.

Neem contact op