Aanleg van bufferbekken, voor de afvoer van regenwater van de daken in de grond te laten infiltreren.